Pokud jsou přes sebe umístěná dvě tlačítka a my potřebujeme to horní deaktivovat, může nás překvapit že v případě skriptu:

instance_horniho_tlacitka.enabled = false;

nebude fungovat spodní tlačítko v místech překryvu. Naštěstí se s tímto setkáme prakticky jenom v situacích, kdy je horní tlačítko průhledné, takže je řešením místo enabled nastavit atribut visible na false:

instance_tlacitka.visible = false;