Při finálním publikování SWF souboru ve Flex Builderu bychom měli využívat tlačítko "Export Release Build"

Výsledný SWF soubor bude po exportu znatelně menší (zhruba o 20%-30%), než kdybychom využili SWF soubor vytvořený v rámci testování aplikace.