Při načítání externích dat se občas vyskytne potřeba "očistit" předané texty od HTML tagů a získat tak pouze samotný text, bez jakéhokoliv HTML formátování. V případě XML dat pak navíc můžeme řešit problém s nadbytečnými konci řádků, které oddělují odstavce. Jako užitečná se pak jeví následující třída, která zajistí veškeré odstranění přebytečných tagů a konců řádků:

 1. package
 2. {
 3.     public class HtmlStrip
 4.     {
 5.         private static var removeHTML:RegExp = new RegExp("<[^>]*>", "gi");
 6.         //odstranění HTML tagů
 7.         public static function stripHTMLTags(src:String):String{
 8.             return stripMe(src);
 9.         }
 10.         //odstranění konců řádků
 11.         public static function removeNewLines(src:String):String{
 12.             return removeLines(src);
 13.         }
 14.         //odstranění tagů a konců řádků
 15.         public static function clearMyString(str:String):String{
 16.             var pomStr:String = stripMe(str);
 17.             return removeLines(pomStr);
 18.         }
 19.         //odstranění HTML tagů
 20.         private static function stripMe(src:String):String{
 21.             return src.replace(removeHTML, "");
 22.         }
 23.         //odstranění nových řádků
 24.         private static function removeLines(src:String):String{
 25.             return replaceString(src,"\n","");
 26.         }
 27.         //nahrazení textu
 28.         private static function replaceString(src:String, text_what:String, text_for:String):String {
 29.             return src.split(text_what).join(text_for);
 30.         }
 31.     }
 32. }

Použití je pak velice jednoduché, pro odstranění HTML tagů a konců řádků se použije zápis:

 1. var novyText:String = HtmlStrip.clearMyString(textHTML);