Při aktualizaci Flex Builderu 3.2 na AIR runtime na 1.5 je při exportu/testování zobrazena chyba:

Napravení exportu provedeme opravou xml konfiguračního souboru aplikace Nazev_aplikace-app.xml, kde v řádku:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/1.5">

změníme verzi AIR prostředí na nově používané.