Nedávno mne jeden ze zákazníků požádal o vložení "Add to Cart" tlačítka do flashové prezentace, které by umělo vložit libovolnou položku do košíku v rámci systému PayPal. Řešení je velice jednoduché, potřebujeme k tomu pouze zdrojový kód tlačítka, který získáme na svém PayPal účtě:

<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="2988810">
<table>
<tr><td><input type="hidden" name="on0" value="Specify Your Requirement">Specify Your Requirement</td></tr><tr><td><select name="os0">
  <option value="Set Up & Year 1">Set Up & Year 1 $290.00
  <option value="Year 2">Year 2 $250.00
  <option value="Changes to template">Changes to template $25.00
  <option value="Add additional user to Group">Add additional user to Group $45.00
</select> </td></tr>
</table>
<input type="hidden" name="currency_code" value="CAD">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_cart_SM.gif" border="0" name="submit" alt="">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>

Ve flashi pak stačí využít LoadVars třídu a jako atributy objektu uvedeme veškeré "name" atributy z poskytnutého kódu. Výsledek pak už jen odešleme jako POST na PayPal:

 1. var PayPal:LoadVars = new LoadVars();
 2. PayPal.add = 1;
 3. PayPal.cmd = "_s-xclick";
 4. PayPal.on0 = "Specify Your Requirement";
 5. PayPal.os0 = "Year 2";
 6. PayPal.currency_code = "CAD";
 7. PayPal.hosted_button_id = "2988810";
 8. PayPal.send("https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr","nove_okno","POST");