Velmi pěkný článek porovnávající obě technologie: http://www.daniellove.net/blog/?p=146 Je dobré znát alternativy a do jisté míry i konkurenční technologii.