Včera jsem díky diskuzi na Flash.cz začal testovat načítání externích obrázků z jiných domén, u kterých není povoleno načítání pomocí crossdomain.xml a jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že to možné je. Jak je ale uvedeno v debatě, takto načtené obrázky nelze dále editovat například pomocí bitmapdata třídy, k tomu už crossdomain.xml potřebujeme.

Zajímalo by mne, od kdy je toto možné, protože jsem až dodnes žil v domění, že i pro externí obrázky je nutné povolení přes crossdomain.xml. Zprvu jsem myslel, že jde o povolení jen u AS2, ale i v případě AS3 a Loader třídy je možné načítat externí obrázky (i SWF soubory) z cizích domén.