Monthly Archives: Březen 2009

SharedObject – optimalizace výkonu

V jednom z dokončovaných projektů jsem zjistil zbytečnou zátěž procesoru, která na první pohled neměla žádný rozumný důvod. Profilování ve Flex Builderu také nehlásilo nic neobvyklého a tak musela na řadu přijít klasická metoda reverzního odhalování kritického místa, kterým se…

Test bezpečnosti SWF souborů

Od společnosti HP máme čerstvě k dispozici užitečný program SWFScan, díky kterému můžeme otestovat SWF soubory a objevit tak případné prohřešky vůči bezpečnostním doporučením pro vývoj flashových aplikací. Varování se nejčastěji týká debug verzí aplikací, které bychom neměli vůbec pouštět…

Digest mismatch with RSL

Při používání RSL (Runtime Shared Library) ve Flex Builderu jsem po aktualizaci zjistil nekompatibilitu s novou verzí Flex 3.2 SDK: V nastavení kompileru, respektive u Library Path zůstal odkaz na starou verzi SWF+SWZ knihoven, takže při exportu došlo k chybnému…

Silverlight na desktopu

A zase ten Silverlight :) Je ale nutné znát co nejlépe možnosti, výhody a nevýhody konkurenční technologie, takže do toho. Dnes na živě.cz vyšla zprávička o tom, že SL bude možné pouštět i lokálně, bez nutnosti nějakého dodatečného přehrávače (na…

validateNow() ve Flexu

Vložení komponenty v žádném případě neznamená, že lze ihned přistoupit k jejím vlastnostem, které plynou z její následné vizualizace a to především velikosti. Příkaz trace v tomto případě vrátí nulovou hodnotu: var newBtn:Button = new Button();newBtn.label = "Tlačítko";container.addChild(newBtn);trace("šířka: "+newBtn.height);//vrací nulovou…

Otáčení mimo střed objektu

Třída MatrixTransformer je poměrně užitečná, pokud potřebujeme například manipulovat s objekty (měnit velikost, zkosení, rotaci apod.)  přes Matrix třídu. Jednou z výborných metod je pak rotateAroundExternalPoint, která nám umožňuje rotaci objektu podle libovolného bodu na scéně. Běžná rotace totiž probíhá…

Flex – kulaté rohy komponent

Chvilička zkoušení, abych zjistil, že kulaté rohy pro Canvas a HBox/VBox komponenty nejsou jenom díky stylu cornerRadius, ale že se k tomu musí doplnit i styl pro ohraničení komponenty, tedy borderStyle: Canvas { backgroundColor: #FFFFFF; borderColor: #FFFFFF; borderStyle: solid; borderThickness:…

Hromadná oprava XML

Při práci s XML daty v ActionScriptu 3.0 se moc nezapotíme (vyjma opomenutí data binding, ale o tom jindy). Pokud porovnám práci (spíše trápení) s XMLkem v AS2, tak v AS3 je to doslova hraní. V případě, že do vstupních…