Při použití List komponenty, u které máme povolen výběr více položek přes atribut allowMultipleSelection="true", nám vrací pole vybraných prvků vždy v tom pořadí, ve kterém provedl uživatel výběr. V některých případech ale potřebujeme získat seznam vybraných prvků přesně v tom pořadí, v jakém jsou umístěn v komponentě, bez ohledu na způsob výběru. Řešením je přistoupení k vybraným objektů pomocí atributu selectedIndices, který vrací indexy vybraných položek (opět v pořadí dle volby uživatele). Před jejich dalším zpracováním stačí už jenom provést seřazení v poli:

  1. var arr:Array = komponentaList.selectedIndices;
  2. trace("Původní pořadí prvků
  3. podle výběru uživatele: "+arr);
  4. arr.sort(Array.NUMERIC|Array.DESCENDING);
  5. trace("Nové pořadí prvků podle
  6. jejich umístění v komponentě: "+arr);