Symboly typu Graphic moc nevyužívám a možná i proto mě poměrně zaujalo zjištění, jak se chovají na scéně. Graphic symbol nemůže mít název instance, proto jej nelze v AS2 ovládat (v AS3 to samozřejmě jde), ale co se stane, když do něj ručně vložíme (ve Flashi CS3/4) nějaký aktivní prvek (tlačítko, MovieClip) a odkážeme se na _parent objekt?  Scéna vypadá takto:

Pokud se v MovieClipu objekt_2 odkážeme na nadřazený objekt, dostaneme zpět referenci na objekt_1. Jak to bude vypadat z opačného směru při parsování pomocí AS3?:

var num:uint = objekt_1.numChildren;
trace("num: "+num);
for (var i:uint=0; i<num; i++) {
    trace(obj_mc.getChildAt(i));
    trace(obj_mc.getChildAt(i).name);
}

Výpis v output okně:

num: 2
[object Shape]
instance1
[object MovieClip]
objekt_2

Je tak potvrzeno, že pokud vložíme do Graphic symbolu jiný objekt, sice je jakoby uvnitř Graphic symbolu, ale reálně je na stejné úrovni jako samotný symbol Graphics. Je to celkem pochopitelné, protože Shape objekty nemohou obsahovat vložené objekty z DisplayObject třídy. Pouze prostředí Flashe CS3/4 může díky možnosti vkládání objektů do těchto Graphics symbolů přinášet trochu nejasností při jejich zpracování pomocí ActionScriptu.