Při práci s XML daty v ActionScriptu 3.0 se moc nezapotíme (vyjma opomenutí data binding, ale o tom jindy). Pokud porovnám práci (spíše trápení) s XMLkem v AS2, tak v AS3 je to doslova hraní.

V případě, že do vstupních XML dat aplikace může zasáhnout lidský faktor, může se stát, že některé hodnoty nedostaneme v požadované formě, jak očekáváme.  Klasickým příkladem může být zadávání nepovolených znaků, textu místo čísel a někdy vadí i nesprávné kombinování velkých a malých písmen.

Pokud potřebujeme překontrolovat vstupní data, jednou z možností je odfiltrování konkrétního elementu následujícím způsobem:

var pomList:XMLList = dataXML..xmlElement;

Do XMLList objektu se vloží pouze elementy xmlElement ze zdrojového xml objektu dataXML. Nezáleží, kde jsou umístěné, pomocí dvoutečkové syntaxe získáme zpět opravdu všechny, které se v XML datech vyskytují.

V dalším kroku už stačí projít prvky XMLListu a provést s nimi požadovanou kontrolu. Protože jsou do prvků XMLListu vloženy přímé reference na zdrojové XML elementy, změna se projeví ve zdrojovém XML objektu. Zmíněné zvětšení vstupních dat na velká písmena pak může vypadat takto:

var pomList:XMLList = dataXML..xmlElement;
for (var s:uint=0; s<pomList.length(); s++) {
if (String(pomList[s]).length>0) {
pomList[s] = String(pomList[s]).toUpperCase();
}
}