Chvilička zkoušení, abych zjistil, že kulaté rohy pro Canvas a HBox/VBox komponenty nejsou jenom díky stylu cornerRadius, ale že se k tomu musí doplnit i styl pro ohraničení komponenty, tedy borderStyle:

Canvas
{
backgroundColor: #FFFFFF;
borderColor: #FFFFFF;
borderStyle: solid;
borderThickness: 5;
cornerRadius: 10;
}