Třída MatrixTransformer je poměrně užitečná, pokud potřebujeme například manipulovat s objekty (měnit velikost, zkosení, rotaci apod.)  přes Matrix třídu. Jednou z výborných metod je pak rotateAroundExternalPoint, která nám umožňuje rotaci objektu podle libovolného bodu na scéně. Běžná rotace totiž probíhá přesně podle souřadnicového středu objektu, což může být občas prolém. Následující skript ukazuje využití této metody (po kliknutí se objekt bude otáčet podle nového bodu):

 1. import fl.motion.MatrixTransformer;
 2. var xPoint:int = 200;
 3. var yPoint:int = 200;
 4. var angle:int = 5;
 5. function changeTrasnfPoint(evt:Event):void {
 6.     xPoint = this.stage.mouseX;
 7.     yPoint = this.stage.mouseY;
 8. }
 9. function rotate(evt:Event):void {
 10.     var matrix:Matrix = obj_mc.transform.matrix;
 11.     MatrixTransformer.rotateAroundExternalPoint(matrix,
 12. xPoint,yPoint,angle);
 13.     obj_mc.transform.matrix = matrix;
 14. }
 15. this.addEventListener( Event.ENTER_FRAME,rotate);
 16. this.stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,
 17. changeTrasnfPoint);