Vložení komponenty v žádném případě neznamená, že lze ihned přistoupit k jejím vlastnostem, které plynou z její následné vizualizace a to především velikosti. Příkaz trace v tomto případě vrátí nulovou hodnotu:

 1. var newBtn:Button = new Button();
 2. newBtn.label = "Tlačítko";
 3. container.addChild(newBtn);
 4. trace("šířka: "+newBtn.height);//vrací nulovou hodnotu

Je to z toho důvodu, že vykreslení a aktualizace vlastností komponenty se děje postupně až při nejbližší "příležitosti" - novému renderování scény. Pomocí metody validateNow() lze spustit okamžitou aktualizaci komponenty, takže pak už je možné pracovat s její velikostí:

 1. var newBtn:Button = new Button();
 2. newBtn.label = "Tlačítko";
 3. container.addChild(newBtn);
 4. newBtn.validateNow();
 5. trace("šířka: "+newBtn.height);
 6. //vrátí hodnotu 22
 7. //- defaultní u Button komponent

Pokud ovšem potřebujeme pracovat i se změnou velikosti komponenty, do které je například nové tlačítko vloženo, je nutné zavolat metodu validateNow() pro nadřazenou komponentu. Obecně je ale vždy vhodnější volat uvedenou metodu vždy z komponenty, která je nadřazená té, u které chceme okamžitě zjistit nové rozměry. Pro nadřazenou komponentu "container" z příkladu by tedy bylo vhodnější použít příkaz:

 1. var newBtn:Button = new Button();
 2. newBtn.label = "Tlačítko";
 3. container.addChild(newBtn);
 4. container.parent.validateNow();
 5. trace("šířka: "+container.height);//vrátí
 6. //novou výšku nadřazené komponenty containe