Při používání RSL (Runtime Shared Library) ve Flex Builderu jsem po aktualizaci zjistil nekompatibilitu s novou verzí Flex 3.2 SDK:

V nastavení kompileru, respektive u Library Path zůstal odkaz na starou verzi SWF+SWZ knihoven, takže při exportu došlo k chybnému načtení. Jednoduché řešení spočívá v doplnění poslední verze knihoven framework_3.2.0.3958 , které najdeme v balíčku Flex 3.2 SDK