Nedávno mě napadlo využít Google mapy a zkusit jejich 3d zobrazení pomocí Flashe CS4. Obával jsem se crossdomain zabezpečení, kdy nebude možné provádět 3d transformaci externích objektů, ale povedlo se:

Ovládání je jednoduché:

+ přiblížení
- oddálení
šipka vlevo/vpravo rotace
šipka nahoru/dolů pohybuje mapou
A,D pohybuje vlevo/vpravo mapkou
W,S rotuje mapu v X-ovém směru

Po zveřejnění článku na Flash.cz, který bude obsahovat jednodušší verzi mapky, tady zveřejním zroják.

Zdrojový soubor ukázky zde.