Poměrně často se setkávám s nutností stahování většího množství souborů najednou, jehož řešením je postupné načítání souborů jeden po druhém. Bylo by tedy určitě dobré mít nějakou třídu, která se o načtení souborů postará například v této podobě:

 1. //instance objektu
 2. var bLoader:BatchLoader = new BatchLoader(pole_souboru);
 3. //načtení souborů z předaného pole
 4. bLoader.load();
 5. //doplnění listenerů
 6. bLoader.addEventListener(BatchEvent.ALL_COMPLETE,loadCompl);
 7. bLoader.addEventListener(BatchEvent.IO_ERROR,err);
 8. function loadCompl(evt:Event):void{
 9.   var pole_nactenych:Array = bLoader.getLoadedArray();
 10. }

Jednoduchou třídu, která toto splňuje nalezneme v detailu článku.

BatchLoader.as

 1. package cls
 2. {
 3. import cls.myEvents.BatchEvent;
 4. import flash.events.Event;
 5. import flash.events.EventDispatcher;
 6. import flash.events.IOErrorEvent;
 7. import flash.net.URLLoader;
 8. import flash.net.URLRequest;
 9.  
 10. [Event(name="allComplete", type="cls.myEvents.BatchEvent")]
 11. [Event(name="subComplete", type="cls.myEvents.BatchEvent")]
 12. [Event(name="ioError", type="cls.myEvents.BatchEvent")]
 13.  
 14. public class BatchLoader extends EventDispatcher{
 15.  
 16. private var evtDispatch:EventDispatcher;
 17. //loader
 18. private var myLoader:URLLoader;
 19. //pole zdrojových souborů k načtení
 20. private var sourceArr:Array;
 21. //pole načtených dat
 22. private var finalArr:Array;
 23. //nastavení, který prvek bude brán z pole první
 24. private var firstOut:Boolean;
 25.  
 26. public function BatchLoader(src:Array,fo:Boolean=true){
 27. sourceArr = src;
 28. firstOut = fo;
 29. myLoader = new URLLoader();
 30. }
 31.  
 32. public function load():void{
 33. finalArr = new Array();
 34. myLoader.addEventListener(Event.COMPLETE,loaded);
 35. myLoader.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,err);
 36. loadNextItem();
 37. }
 38.  
 39. private function loaded(evt:Event):void{
 40. finalArr.push(myLoader.data);
 41. if(sourceArr.length>0){
 42. dispatchEvent(new BatchEvent(BatchEvent.SUB_COMPLETE));
 43. loadNextItem();
 44. }else{
 45. dispatchEvent(new BatchEvent(BatchEvent.ALL_COMPLETE));
 46. }
 47. }
 48.  
 49. private function err(evt:Event):void{
 50. sendMsg("Chyba načítání");
 51. dispatchEvent(new BatchEvent(BatchEvent.IO_ERROR));
 52. if(sourceArr.length>0){
 53. loadNextItem();
 54. }
 55. }
 56.  
 57. private function loadNextItem():void{
 58. if(sourceArr.length>0){
 59. var src:String="";
 60. if(firstOut){
 61. src = sourceArr.shift();
 62. }else{
 63. src = sourceArr.pop();
 64. }
 65. var req:URLRequest = new URLRequest(src);
 66. myLoader.load(req);
 67. }else{
 68. sendMsg("Pole neobsahuje žádné prvky");
 69. }
 70. }
 71.  
 72. private function sendMsg(str:String):void{
 73. trace(str);
 74. }
 75.  
 76. public function getLoadedArray():Array{
 77. return finalArr;
 78. }
 79. }
 80. }

BatchEvent.as

 1. package cls.myEvents
 2. {
 3. import flash.events.Event;
 4.  
 5. public class BatchEvent extends Event {
 6.  
 7. public static const ALL_COMPLETE:String = "allComplete";
 8. public static const SUB_COMPLETE:String = "subComplete";
 9. public static const IO_ERROR:String = "ioError";
 10.  
 11. public function BatchEvent(type:String, bubbles:Boolean=false, cancelable:Boolean=false){
 12. super(type, bubbles, cancelable);
 13. }
 14.  
 15. override public function clone():Event {
 16. return new BatchEvent(type);
 17. }
 18. }
 19. }