Průvodce embedováním fontů ve Flashi CS5 je vylepšený, což ale může vést ke zdání, že zobrazení HTML textu v poli s embedovanými znaky je snadné. Jak tedy bezproblémově naformátovat HTML v poli s emebdnutými znaky?

Budeme pracovat s externím CSS souborem (styl.css):

.text1 {
font-weight: bold;
color: #00ff00;
font-size: 12px;
}
.text2 {
color: #0000ff;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
}
.text3 {
color: #ff0000;
font-size: 12px;
}

V ActionScriptu pak připojíme css k poli s html textem:

 1. var csssheet:StyleSheet = new StyleSheet();
 2. var reqcss:URLRequest=new URLRequest("styl.css");
 3. var cssLoader:URLLoader = new URLLoader();
 4. cssLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, onCSSFileLoaded);
 5. cssLoader.load(reqcss);
 6. function onCSSFileLoaded(event:Event):void {
 7. csssheet.parseCSS(cssLoader.data);
 8. txt.styleSheet = csssheet;
 9. txt.embedFonts = true;
 10. txt.htmlText = "<span class='text1'>Text styl 1, </span> <span class='text2'>Text styl 2, </span><span class='text3'>Text styl 3, </span>";
 11. }

Nesmíme zapomenout embednout oba styly (Regular, Bold) pro daný font.  POZOR! V průvodci se sice oba objeví jako emebdnuté, ale aby se skutečně exportovaly do SWF, musí být ve scéně DVĚ dynamická textová pole, kde jedno má Regular styl, druhé pak Bold. Jinak se exportuje pouze jeden styl písma.