Author Archive for admin

Google mapy 3d

Nedávno mě napadlo využít Google mapy a zkusit jejich 3d zobrazení pomocí Flashe CS4. Obával jsem se crossdomain zabezpečení, kdy nebude možné provádět 3d transformaci externích objektů, ale povedlo se: Ovládání je jednoduché: + přiblížení – oddálení šipka vlevo/vpravo rotace…

Flash CS4 – Break apart bug

V české verzi Flashe CS4 jsem narazil na chybu, která se projevuje v okamžiku, kdy u celého MovieClipu zvolíme možnost rozbití na křivky – Break apart (Ctrl+B). Pokud rozbíjený MovieClip obsahuje jiné MovieClipy, jsou u nich odstraněny případné názvy instancí……

Tour de Flex a Facebook API

Nedávno byla aktulizovaná výborná aplikace Tour de Flex: http://www.adobe.com/devnet/flex/tourdeflex/web/# Další zajímovou novinkou je zveřejnění API pro Facebook:  http://code.google.com/p/facebook-actionscript-api/ To se ale zatím do aktualizace Tour de Flex nedostalo.

SharedObject – optimalizace výkonu

V jednom z dokončovaných projektů jsem zjistil zbytečnou zátěž procesoru, která na první pohled neměla žádný rozumný důvod. Profilování ve Flex Builderu také nehlásilo nic neobvyklého a tak musela na řadu přijít klasická metoda reverzního odhalování kritického místa, kterým se…

Test bezpečnosti SWF souborů

Od společnosti HP máme čerstvě k dispozici užitečný program SWFScan, díky kterému můžeme otestovat SWF soubory a objevit tak případné prohřešky vůči bezpečnostním doporučením pro vývoj flashových aplikací. Varování se nejčastěji týká debug verzí aplikací, které bychom neměli vůbec pouštět…

Digest mismatch with RSL

Při používání RSL (Runtime Shared Library) ve Flex Builderu jsem po aktualizaci zjistil nekompatibilitu s novou verzí Flex 3.2 SDK: V nastavení kompileru, respektive u Library Path zůstal odkaz na starou verzi SWF+SWZ knihoven, takže při exportu došlo k chybnému…

Silverlight na desktopu

A zase ten Silverlight :) Je ale nutné znát co nejlépe možnosti, výhody a nevýhody konkurenční technologie, takže do toho. Dnes na živě.cz vyšla zprávička o tom, že SL bude možné pouštět i lokálně, bez nutnosti nějakého dodatečného přehrávače (na…

validateNow() ve Flexu

Vložení komponenty v žádném případě neznamená, že lze ihned přistoupit k jejím vlastnostem, které plynou z její následné vizualizace a to především velikosti. Příkaz trace v tomto případě vrátí nulovou hodnotu: var newBtn:Button = new Button();newBtn.label = "Tlačítko";container.addChild(newBtn);trace("šířka: "+newBtn.height);//vrací nulovou…

Otáčení mimo střed objektu

Třída MatrixTransformer je poměrně užitečná, pokud potřebujeme například manipulovat s objekty (měnit velikost, zkosení, rotaci apod.)  přes Matrix třídu. Jednou z výborných metod je pak rotateAroundExternalPoint, která nám umožňuje rotaci objektu podle libovolného bodu na scéně. Běžná rotace totiž probíhá…

Flex – kulaté rohy komponent

Chvilička zkoušení, abych zjistil, že kulaté rohy pro Canvas a HBox/VBox komponenty nejsou jenom díky stylu cornerRadius, ale že se k tomu musí doplnit i styl pro ohraničení komponenty, tedy borderStyle: Canvas { backgroundColor: #FFFFFF; borderColor: #FFFFFF; borderStyle: solid; borderThickness:…