ActionScript

BatchLoader pro textové soubory

Poměrně často se setkávám s nutností stahování většího množství souborů najednou, jehož řešením je postupné načítání souborů jeden po druhém. Bylo by tedy určitě dobré mít nějakou třídu, která se o načtení souborů postará například v této podobě: //instance objektuvar…

Včerejší a zítřejší den

Po delší době jsem opět použil při práci s kalendářem malou třídu, která vrací předchozí a následující den: package{public class TimeUtil{private static var oneDayMs:uint = (1000*60*60*24);public static function yesterday():Date{var today:Date = new Date();var yest:Date = new Date();yest.setTime(today.getTime()-oneDayMs);return yest;}public static function…

Otáčení mimo střed objektu

Třída MatrixTransformer je poměrně užitečná, pokud potřebujeme například manipulovat s objekty (měnit velikost, zkosení, rotaci apod.)  přes Matrix třídu. Jednou z výborných metod je pak rotateAroundExternalPoint, která nám umožňuje rotaci objektu podle libovolného bodu na scéně. Běžná rotace totiž probíhá…

Hromadná oprava XML

Při práci s XML daty v ActionScriptu 3.0 se moc nezapotíme (vyjma opomenutí data binding, ale o tom jindy). Pokud porovnám práci (spíše trápení) s XMLkem v AS2, tak v AS3 je to doslova hraní. V případě, že do vstupních…