Flash

Google mapy 3d

Nedávno mě napadlo využít Google mapy a zkusit jejich 3d zobrazení pomocí Flashe CS4. Obával jsem se crossdomain zabezpečení, kdy nebude možné provádět 3d transformaci externích objektů, ale povedlo se: Ovládání je jednoduché: + přiblížení – oddálení šipka vlevo/vpravo rotace…

Flash CS4 – Break apart bug

V české verzi Flashe CS4 jsem narazil na chybu, která se projevuje v okamžiku, kdy u celého MovieClipu zvolíme možnost rozbití na křivky – Break apart (Ctrl+B). Pokud rozbíjený MovieClip obsahuje jiné MovieClipy, jsou u nich odstraněny případné názvy instancí……