Google mapy 3d

Nedávno mě napadlo využít Google mapy a zkusit jejich 3d zobrazení pomocí Flashe CS4. Obával jsem se crossdomain zabezpečení, kdy nebude možné provádět 3d transformaci externích objektů, ale povedlo se: Ovládání je jednoduché: + přiblížení – oddálení šipka vlevo/vpravo rotace…

Flash CS4 – Break apart bug

V české verzi Flashe CS4 jsem narazil na chybu, která se projevuje v okamžiku, kdy u celého MovieClipu zvolíme možnost rozbití na křivky – Break apart (Ctrl+B). Pokud rozbíjený MovieClip obsahuje jiné MovieClipy, jsou u nich odstraněny případné názvy instancí……

Tour de Flex a Facebook API

Nedávno byla aktulizovaná výborná aplikace Tour de Flex: http://www.adobe.com/devnet/flex/tourdeflex/web/# Další zajímovou novinkou je zveřejnění API pro Facebook:  http://code.google.com/p/facebook-actionscript-api/ To se ale zatím do aktualizace Tour de Flex nedostalo.

Digest mismatch with RSL

Při používání RSL (Runtime Shared Library) ve Flex Builderu jsem po aktualizaci zjistil nekompatibilitu s novou verzí Flex 3.2 SDK: V nastavení kompileru, respektive u Library Path zůstal odkaz na starou verzi SWF+SWZ knihoven, takže při exportu došlo k chybnému…

validateNow() ve Flexu

Vložení komponenty v žádném případě neznamená, že lze ihned přistoupit k jejím vlastnostem, které plynou z její následné vizualizace a to především velikosti. Příkaz trace v tomto případě vrátí nulovou hodnotu: var newBtn:Button = new Button();newBtn.label = "Tlačítko";container.addChild(newBtn);trace("šířka: "+newBtn.height);//vrací nulovou…

Otáčení mimo střed objektu

Třída MatrixTransformer je poměrně užitečná, pokud potřebujeme například manipulovat s objekty (měnit velikost, zkosení, rotaci apod.)  přes Matrix třídu. Jednou z výborných metod je pak rotateAroundExternalPoint, která nám umožňuje rotaci objektu podle libovolného bodu na scéně. Běžná rotace totiž probíhá…

Flex – kulaté rohy komponent

Chvilička zkoušení, abych zjistil, že kulaté rohy pro Canvas a HBox/VBox komponenty nejsou jenom díky stylu cornerRadius, ale že se k tomu musí doplnit i styl pro ohraničení komponenty, tedy borderStyle: Canvas { backgroundColor: #FFFFFF; borderColor: #FFFFFF; borderStyle: solid; borderThickness:…