Ve spolupráci se společností Digitalmedia zajišťuji školení veškerých Adobe produktů, týkajících se Flash technologie. jedná se tedy o produkty: Adobe Flash, Adobe Flash(Flex) Builder, Flash Media(Streaming, Interactive) Server.

Ještě když celé portfolio patřilo firmě Macromedia, složil jsem úspěšně certifikaci Macromedia Flash Professional.